Over het CTO

NOC*NSF heeft het vertrouwen uitgesproken over de vorming van het vijfde CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) van Nederland, het CTO Metropool. De samenwerking tussen sportbonden Nevobo en Watersportverbond en de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Dordrecht vormt de basis van dit nieuwe Centrum voor Topsport en Onderwijs dat wordt gehuisvest in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark.

 

 

De drie steden en de bonden zorgen samen voor een duurzaam voordeel voor de topsport in de regio. Door het bundelen van kennis, krachten en uitstraling biedt het CTO Metropool extra middelen en mogelijkheden voor talentontwikkeling en topsport. Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en Arnhem huisvesten de andere vier CTO’s in Nederland.

Stichtingsbestuur

  • Marc Delissen (voorzitter) (namens gemeente Den Haag)
  • Johan Wakkie (namens gemeente Rotterdam)
  • Arjan Driesprong (namens gemeente Dordrecht)
  • Heleen Crielaard (namens Nevobo)
  • Rob Franken (namens Watersportverbond)

Medewerkers CTO:

 

Volg ons op social media!