NOC*NSF verlengt de samenwerking met TeamNL centra tot Parijs 2024

NOC*NSF heeft onze accreditatie met vier jaar verlengd. De samenwerking loopt nu tot en met de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs. Voor de herkenbaarheid en voor de versteviging van de samenwerking, verandert de naam CTO Metropool naar TeamNL centrum Metropool. TeamNL centrum Metropool faciliteert alle topsport- en talentopleidingsprogramma’s die gehuisvest zijn in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.

Hiermee neemt NOC*NSF afscheid van de term ‘CTO’ en gaan verder onder de verzamelnaam ‘TeamNL centra’. Zo dragen de centra bij aan het versterken van het merk TeamNL, terwijl NOC*NSF bijdraagt aan de zichtbaarheid van de vijf samenwerkende partners.

De samenwerkende partners die TeamNL en TalentTeamNL topsport- en talentprogramma’s van sportbonden faciliteren zijn: Sportcentrum Papendal, Brabant Sport, Topsport Amsterdam, Topsport Noord en TeamNL centrum Metropool.

“TeamNL centrum Metropool is blij met de toegekende accreditatie voor de komende 4 jaar. De betrokken gemeenten hebben grote ambitie met topsport en de topsportprogramma’s die door ons gefaciliteerd worden.”

– Marc Delissen, voorzitter TeamNL centrum Metropool –

Onmisbare schakel
De TeamNL centra vormen een onmisbare schakel binnen de Nederlandse topsportinfrastructuur. De TeamNL centra bieden hoogwaardige faciliteiten en diensten voor de (Talent)TeamNL programma’s die onder regie van de betrokken sportbond staan. De sporter vindt hier faciliteiten als de trainingsaccommodatie, huisvesting, voeding en onderwijs en specialistische begeleiding zoals (para-)medische begeleiding, strength & conditioning, voedingsbegeleiding en topsportleefstijl coaching dicht bij elkaar.

De vijf TeamNL centra faciliteren momenteel 77 topsport- en opleidingsprogramma’s. Daartoe behoren olympische en paralympische sporten, maar ook niet-olympische sporten. In totaal maken meer dan duizend topsporters en talentvolle sporters van ongeveer 30 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra.

Slimme samenwerkingen
Gezamenlijk vormen de partners een netwerk in Nederland, waarbij kennis wordt gedeeld en sport-overstijgend wordt ingezet. Daarmee zijn deze centra meer dan alleen een fysieke trainingsplek. “We zijn heel blij dat we de accreditaties van onze vijf TeamNL centra hebben kunnen verlengen”, reageert Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF. We zullen er elke dag naar moeten streven om dit te verbeteren, om de mondiale concurrentie aan te kunnen blijven gaan. Daarnaast werken we intensief samen voor vernieuwingen en ontwikkelingen van accommodaties die in de nabije toekomst nodig zijn, om in toptrainingssettings te kunnen blijven voorzien.”

“Door deze samenwerking met regionale partners streven we continu naar een optimale dagelijkse trainingssetting, waarbij we topsporters en talentvolle sporters alle mogelijkheden bieden om het beste uit zichzelf te halen.

– Maurits Hendriks –

Ten opzichte van de vorige cyclus heeft een aantal nieuwe programma’s een structurele plek gekregen binnen de TeamNL centra. Hiermee bedienen we nieuwe sporten en disciplines die zijn toegevoegd aan het olympisch programma, zoals foilen en skateboarden. Verder zijn er initiatieven om een opleidingsstructuur te bouwen voor breaking, dat in Parijs 2024 voor het eerst olympisch is. Ook is een aantal start-up-programma’s nu formeel toegevoegd aan de TeamNL centra, zoals de Hand- en basketbalacademie voor jongens. Daarnaast is het aantal programma’s toegenomen doordat sommige sportbonden gebruikmaken van meerdere centra.

Eén locatie met de beste faciliteiten
Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten van TeamNL zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium, is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coach op één locatie met de beste faciliteiten.

Met het ministerie van VWS, de sportbonden en lokale partijen, waaronder topsportorganisaties, gemeenten, provincies, onderwijs- en medische instellingen, bouwt NOC*NSF aan een efficiënte en effectieve topsportinfrastructuur.

Volg ons op social media!