Innovatie

In een sterk concurrerend internationaal veld is het van belang de krachten te bundelen, focus en kwaliteit te stimuleren en een goede organisatie te bevorderen. Het sportinnovatienetwerk in Nederland meet zich met de topinstituten in de wereld. Het geeft centrale ondersteuning aan de coördinatie van innovatie-activiteiten, de ontwikkeling van gezamenlijke programma’s, de verruiming van financieringsmogelijkheden, de internationale profilering en de aantrekking van private partners.

Sailing Innovation Center

 

Het lab ondersteunt en verbetert de prestaties van de topzeilers en, faciliteert innovaties en bedrijfsmatige activiteiten in de watersportsector. In de haven van Scheveningen realiseert het lab  metingen, die de beweging van de boot en het gedrag van de zeilers in kaart brengen. Gegevens over onder meer snelheid, hellingshoek, roeruitslag, in combinatie met het gedrag van de zeiler, worden uitgelezen en, na koppeling met wind- en golfpatronen, geanalyseerd. Deze informatie is gedeeltelijk  real-time beschikbaar op het water, waardoor de trainingsuren op het water veel efficiënter besteed kunnen worden.

Volg ons op social media!